Структура

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса: вул. Вавилових, 13 (кім.104), м. Київ - 60, 04060, Україна 
http://www.ialp.org.ua 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21716091 
р/р 26008326111500 в АТ "УкрСиббанк" , МФО: 351005. 

13 Vavilovych str. (of 104), Kyiv, 04060, Ukraine 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕЗИДЕНТ

ГРОМОВ Микола Дорофійович
тел.: +38050 633 8379 
e-mail: gnd27@ukr.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОВНИЙ ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

ТАІРОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА
тел.:+38095 768 6621, +38063 632 0466,   
e-mail: tairovatn@ukr.net

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕЗИДІЯ:

 • Громов Микола Дорофійович, президент Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, дійсний член (академік) МАБЖД;
 • Гержод Юрій Володимирович, віце-президент, фахівець з питань безпеки на транспорті, дійсний член (академік) МАБЖД; 
 • Демещук Леонід Іванович, к.т.н., фахівець з промислової безпеки та охорони праці , дійсний член (академік) МАБЖД; 
 • Зацарний Віктор Васильович, к.т.н., доцент кафедри охорони праці та довкілля НТУУ ”Київський політехнічний інститут”, дійсний член  (академік) МАБЖД;
 • Подобєд Іван Міфодійович, к.т.н., фахівець з питань промислової безпеки та охорони праці, дійсний член (академік) МАБЖД;
 • Сафонов Володимир Васильович, к.т.н., професор, завідувач відділом підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, дійсний член (академік) МАБЖД;
 • Таїрова Тамара Миколаївна, к.хім.н., с.н.с. ДУ "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці", дійсний член (академік) МАБЖД;
 • Толстой Михайло Миколайович, к.т.н., фахівець з питань безпеки у вугільній промисловості, дійсний член (академік) МАБЖД.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

 • Бородін Володимир Федотович, фахівець з промислової безпеки та охорони праці, дійсний член (академік) МАБЖД.
 • Пальчик Віталій Степанович, фахівець з промислової безпеки та охорони праці, дійсний член (академік) МАБЖД., 
 • Соболєв Андрій Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент, генеральний директор наукового центру "Укрсільгоспохоронпраці",   дійсний член (академік) МАБЖД.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________