Членство

 

Відповідно до пункту 4.1 Статуту Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності членство в Академії може бути  індивідуальним і колективним.

Індивідуальними членами Академії можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які визнають Статут Академії, зобов’язуються його виконувати та сплачувати членські внески і які внесли вагомий внесок у розвиток науки, освіти і культури в сфері безпеки життєдіяльності.

Колективними членами Академії можуть бути колективи науково-дослідних організацій, навчальних закладів, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності людини и підтримують мету та завдання Академії.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Президія Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності затвердила Положення про членство у Міжнародній громадській організації «Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності, яке встановлює порядок прийому до Академії і присвоєння академічних звань дійсного члена (академіка), члена-кореспондента і почесного члена Академії. У системі  Академії звання дійсного члена (академіка) вище звання члена-кореспондента. Всі члени Академії мають рівні права. Почесні члени Академії мають право приймати участь у всіх сферах діяльності Академії. Колективні члени Академії здійснюють свої права через своїх представників.

Порядок прийому до Академії. Прийом до Академії здійснюється за рішенням Президії Академії на підставі особистої заяви претендента за формою додатків 1 або 2 Положення.  До заяви додаються:

  • особистий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • перелік основних наукових праць за останні 3 роки;
  • копії дипломів і атестатів;
  • рекомендація одного з членів Президії або члена Академії;
  • дві фотокартки розміром 3х4.

Прийом до Академії колективних членів здійснюється на підставі рішення їх колегіального органу (рішення зборів уповноважених трудового колективу). До рішення додається особиста заява керівника підприємства, організації чи установи за формою додатку 3 Положення.

Розміри вступного та щорічного внесків визначаються Президією Академії.  Президія затвердила для індивідуальних членів Академії вступний внесок - 250 грн., щорічний членський внесок - 250 грн., для колективних членів Академії вступний внесок 5000 грн., щорічний внесок 3000 грн.

Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти і почесні члени Академії отримують відповідні дипломи. Колективні члени отримують Свідоцтво колективного члена МАБЖД. Кількість дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії обмежена і визначається Президією Академії.

Вибори дійсних членів, членів-кореспондентів та почесних членів Академії здійснюється відповідно до Положення про порядок обрання дійсних членів, членів-кореспондентів, почесних членів Міжнародної  Академії безпеки життєдіяльності.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________