Діяльність

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАБЖД

     Основними пріоритетними напрямками діяльності Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності (МАБЖД) відповідно до Статуту є:

1) участь у розробці пропозицій по удосконаленню чинного законодавства щодо екології та безпеки життєдіяльності, попередженні і ліквідації аварійних ситуацій, мінімізації їх наслідків. Внесення пропозицій до органів влади і управління; 
2) участь у прогнозуванні розвитку науково-технічного прогресу, визначенні пріоритетних напрямків проблем екології та завдань безпеки життєдіяльності. Внесення пропозицій до органів влади і управління; 
3) розповсюдження інформації і пропаганда ідей та цілей Академії; 
4) організація та проведення за напрямками своєї діяльності конференцій, круглих столів, семінарів, симпозіумів та інших заходів з вирішення наукових, прикладних проблем та обміну досвідом в області безпеки життєдіяльності; 
5) участь у впровадженні у виробництво одержаних науково-технічних досягнень; 
6) здійснення незалежної громадської техніко-економічної експертизи державних програм і найважливіших проектів в області екології та безпеки життєдіяльності; 
7) заснування засобів масової інформації; 
8) проведення просвітницької діяльності в області знань про навколишнє природне середовище, здоровий спосіб життя та безпеку людини; 
9) співпраця з міжнародними організаціями, які працюють у сфері безпеки життєдіяльності; 
10) узагальнення та розповсюдження досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо безпеки життєдіяльності людини, попередження та ліквідації можливих аварійних ситуацій.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності разом з колективним членом Академії видавництвом «Основа» заснувала (16.07.2002 р.) всеукраїнський науково-популярний журнал «Безпека життєдіяльності», який видается один раз на місяць. 
Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться Академією за участі Європейської асоціації з безпеки (EAS), публікуються у збірниках «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства»(2005, 2007 рр.). 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕЗАЛЕЖНА ГРОМАДСЬКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЯНА ЕКСПЕРТИЗА

Згідно з розділом 3 Статуту Академія, як громадська організація, має право здійснювати незалежну громадську техніко-економічну експертизу державних програм і найважливіших проектів в області екології і безпеки життєдіяльності. З метою реалізації статутних положень щодо проведення членами Академії незалежної техніко-економічної експертизи, розроблено два документа: перший - це Положення про порядок проведення експертизи з питань безпеки життєдіяльності, яке затверджено Президією Академії у жовтні 2003 року, другий - Положення про Комісію з питань уповноваження членів Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності на проведення незалежної експертизи з питань безпеки життєдіяльності, яке затверджено загальними зборами Академії у січні 2004 року. 
Станом на 01.01.2010 р. визначено 12 членів Академії - експертів, які можуть проводити незалежну експертизу з питань безпеки життєдіяльності, а саме: з охорони праці, промислової безпеки, охорони праці в будівництві, цивільного захисту. Члени Академії отримують посвідчення встановленого зразка українською та англійською мовами. Дані про експертів розміщені у Реєстрі експертів. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р Е Є С Т Р

експертів Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, які проводять незалежну експертизу з питань безпеки життєдіяльності

Бєліков Анатолій Серафімович- експерт - охорона праці в будівництві, промислова безпека; 
Вільсон Олександр Георгійович - експерт - охорона праці в будівництві; 
Гержод Юрій Володимирович - експерт - охорона праці, промислова безпека; 
Громов Микола Дорофійович - експерт - автоматизовані системи, охорона праці; 
Діденко Леонід Михайлович - експерт - охорона праці в будівництві; 
Куліш Юрій Олексійович - експерт - цивільний захист; 
Сафонов Володимир Васильович - експерт - охорона праці в будівництві; 
Стрежекуров Едуард Євгенович - експерт - охорона праці, промислова безпека.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________