Хроніка

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 0
 • Міжнародна громадська організація “Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності” створена 7 березня 2000 року на установчих зборах у складі 17 чоловік - вчених и фахівців, які працюють у сфері безпеки життєдіяльності, промислової безпеки, охорони праці, екології. На зборах був затверджений Статут і вибрані керівні органи Академії: Президія, Президент, Віце-президент, Головний вчений секретар і Ревізійна комісія. Президентом Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності був обраний Ткачук С.П., Віце-президентом Радченко В.В., Головним вченим секретарем Громов М.Д. Згідно з заявою від 09.04.2000 р чотирьох фахівців з питань охорони праці – членів Президії (Ткачук С.П., Радченко В.В., Заболотній А.Г. і Герасимчук Д.А.) у Міністерстві юстиції України були зареєстровані установчі документи на Міжнародну громадську організацію «Міжнародна академія безпеки життєдіяльності». Відповідне Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян було видане 17 квітня 2000 року за № 1400. 
 •  
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 0 0 1
 • Проведення 21-24 травня 2001 року у м. Донецьку Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи практичного вирішення водопостачання Донбасу» за участі Міністерства палива та енергетики України, державних адміністрацій Донецької та Луганської областей. Рекомендації конференції щодо безпеки водопостачання та водокористування, проблем захисту довкілля та безпеки життєдіяльності Донбаського регіону направлені Міністерству палива та енергетики України, НАН України, деяким проектним інститутам і організаціям. 
 • Видавництво «Основа» та науково-виробничий журнал «Охорона праці» прийняті колективними членами Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 0 0 2
 • Створення Придніпровського регіонального відділення Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності у м. Дніпропетровську. 
 • Створення Харківського регіонального відділення Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності у м. Харкові. 
 • Створення підприємства “Південне регіональне відділення Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності” у м. Одесі. 
 • Заснування Академією разом з видавництвом “Основа” щомісячного всеукраїнського науково-популярного журналу «Безпека життєдіяльності (16.07.2002р.). 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 3
 • Залучення Академії до участі у розробці проекту Основних засад державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення до 2011 року (розгляд проекту на Національній раді з питань безпечної життєдіяльності населення 06.07.2003р.) 
 • Участь Академії у проведенні соціологічного дослідження проблем життєдіяльності разом з Кіровоградським державним технічним університетом (керівник досліджень к.т.н. Миценко І.М.). 
 • Вступ Академії до Європейської Асоціації з безпеки (EAS) в якості коллективного члена. Отримання Сертифікату Асоціації.
 • Підприємство УДПП “Укрпошта”, ТОВ “ТЮФ НОРД-ДІЕКС”(м. Дніпропетровськ), ЗАТ “АНА-ТЕМС” (м. Дніпропетровськ), ТОВ “Інженерно-впроваджувальний центр охорони праці” (м. Полтава), НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній та металургійній промисловості (НДІБПГ) прийняті колективними членами Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 4
 • Робота Академії над проектом документа «Основні засади державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення до 2011 року», розробленого МЧС України. 
 • Участь Академії у обговоренні питання «Стан організації та проведення навчання з питань безпечної життєдіяльності населення і заходи щодо його поліпшення” на засіданні Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Рада доручила Міністерству освіти і науки разом з МОЗ, МВС, МНС, Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Держстандартом, Держнаглядохоронпраці і Міжнародній академії безпеки життєдіяльності опрацювати і у вересні 2004 року подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект Концепції освіти з питань безпечної життєдіяльності. 
 • Затверджені перспективні напрямки роботи та наукових дослідженнях в сфері безпеки життєдіяльності Придніпровського регіонального відділення Академії. 
 • Академія отримала право та дозвіл від міжнародної організації ”International Labour Office” (ILO) м. Женева на видання українською мовою публікації Міжнародної організації праці (МОП) під назвою ”Безпека і здоров’я у вугільних шахтах. Практичні вказівки МОП” (Кодекс усталеної практики МОП). 
 • Участь членів Академії у IV регіональній науково-практичній конференції «Питання безпеки життєдіяльності та екології у будівничому виробництві. Проблеми та шляхи їх вирішення», яка проводилась 7-8.06.2004 у м. Дніпропетровську Інститутом безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 
 • Підприємство Науково-виробнича фірма «ТЕНЗОР» (м. Чернівці) прийнято колективним членом Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 0 0 5
 • Розгляд питання організації роботи кафедри ”Безпека життєдіяльності” в напрямку розробки програм щодо техногенної і економічної безпеки в Інституті безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. 
 • Академія разом з Європейською Асоціацією з безпеки (EAS) провела 20-22 квітня 2005 р. у м. Львові на базі Львівського інституту пожежної безпеки МНС України Першу Міжнародну науково-практичну конференцію ”Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства”. У роботі конференції взяли участь понад 80 фахівців з питань безпеки життєдіяльності людини, в тому числі вчені з Польщі, Чехії, Словаччини - члени Європейської Асоціації з безпеки. На пленарних засіданнях конференції та в дискусіях виступило 45 учасників, які розглянули актуальні питання різних аспектів безпеки життєдіяльності людини. За матеріалами конференції виданий збірник доповідей і виступів учасників конференції. За результатами проведення Першої Міжнародної науково-практичної конференції був направлений лист-інформація до Кабінету Міністрів України. 
 • Підписання Угоди про співробітництво між Академією та Європейською Асоціацією безпеки (EAS) (листопад 2005 р.).
 • Підприємства: ТОВ Науково-виробнича фірма ”ЛЮДВІК-С” (м. Дніпропетровськ), ТОВ Науково-виробничий центр ”ІСП” (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровський НДІ судових експертиз, ТОВ «Балівський завод залізобетонних виробів» (с. Партизанське Дніпропетровської обл.) прийняті колективними членами Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 6
 • Розгляд пропозицій на засіданні Президії Академії щодо деяких напрямків діяльності Академії з питань безпеки життєдіяльності людини. Розгляд питання щодо видавничої діяльності редакції журналу «Безпека життєдіяльності». 
 • Підприємство ЗАТ «Приазовський Райагробуд» (смт Приазовське Запорізької обл.) прийнято колективним членом Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. 
 • Участь Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності у міжнародній науковій конференції «Наука про безпеку та освіта для безпеки», яка проводилась 12-13.10.2006 Академією Збройних сил ім. генерала М.Р.Стефаника (Словаччина) у м. Ліптовські Мікулаш.
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 7
 • Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності разом з Європейською Асоціацією безпеки (EAS) провела 14-15 червня у м. Дніпропетровську Другу Міжнародну науково-практичну конференцію ”Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства” на базі Придніпровського регіонального відділення МАБЖД і Інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У роботі конференції взяли участь понад 40 фахівців з питань безпеки життєдіяльності людини, в тому числі вчені з Польщі і Росії. За матеріалами конференції виданий збірник доповідей і виступів учасників конференції.
 • Участь членів Академії у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку)», яка проводилась 19.04.2007 р. у Київському інституті соціальних та культурних зв’язків імені святої княгині Ольги. 
 • Участь членів Академії у Шостій міжнародній науково-методичній конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 15-16.03.2007 у Національному авіаційному університеті (м. Київ).
 • Участь членів Академії у науковому семінарі Європейської Асоціації безпеки (EAS) в м. Києві 16.03.2007.
 • Участь членів Академії у 2-ій міжнародній академічній конференції «Безопасность управления и бизнеса в изменяющейся Европе», яка проводилась 28-31.05.2007 у Вищий школі управління та бізнесу ім. Е.Квятковського в м. Гдиня, Польща. 
 • Участь членів Академії у міжнародній науковій конференції «Спосіб життя та родина професійного військового», яка проводилась 11-12.10.2007 Академією Збройних сил ім. генерала М.Р.Стефаника (Словаччина) у м. Ліптовські Мікулаш. 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 8
 • Створення (25.04.08р.) проблемних рад Академії: Проблемної ради з питань вищої освіти в галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту та Проблемної ради з питань безпеки життєдіяльності людей з особливими потребами (інвалідів). 
 • Участь членів Академії у нараді (16.05.08 р.) Держгірпромнагляду з керівниками кафедр охорони праці та безпеки життєдіяльності ВНЗ, науковцями НДІ, представниками міністерств та інших організацій з питань вищої освіти в галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. 
 • Участь членів Академії (28.05.08) у круглому столі «Від ідеї продукту до успішного ринкового продукту» в Інституті підготовки кадрів промисловості Мінпромполітики України (керівник круглого столу професор, академік МАБЖД Супрун П.І.). 
 • Участь членів Академії у IX Міжнародному «Тижні освіти дорослих» в Україні: «Освіта дорослих для безпеки громадян і організацій об’єднаної Європи», що проходив в м. Києві 11-17.09.08 р. Участь членів Академії у науковому семінарі Європейської Асоціації безпеки (EAS) у м. Києві (13.09.08 р.). 
 • Участь членів Академії (19.09.08) у круглому столі «Економічна безпека та умови ефективної організації виробничих колективів підприємства (цеху, дільниці, бригади)» в Інституті підготовки кадрів промисловості Мінпромполітики України (керівник круглого столу професор, академік МАБЖД Супрун П.І.). 
 • Створення (24.10.08р.) проблемних рад Академії: Проблемної ради з питань безпеки у галузях транспорту та зв'язку та Проблемної ради з питань екології та сталого розвитку. Затвердження персонального складу створених проблемних рад. 
 • Участь членів Академії у ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції "Промислова безпека і охорона праці-2008.Проблеми.Перспективи", яку проводив Держгірпромнагляд 6-9 жовтня п.р. у м.Ялті. 
 • Участь членів Академії у Міжнародній науковій конференції "Охорона праці та соціальний захист працівників", яку проводив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 19-21 листопада п.р. 
 • Участь членів Академії у засіданні круглого столу "Стан безпеки підприємств малого і середнього бізнесу в умовах світової фінансової кризи", який проводив Інститут права та безпеки підприємництва Європейського університету спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень при Призидентові України та Фундацією міжнародних досліджень 26 листопада п.р. 
 • Участь членів Академії у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Збалансований (сталий) місцевий розвіток: теоретичні та практичні аспекти", яку проводила Академія муніципального управління з участі Програми розвитку ООН і Всеукраїнської екологічної ліги 28 листопада п.р. 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 0 9
 • Участь членів Академії у 3-й міжнародній науковій конференції "Безопасность управления и бизнеса в период мирового экономического кризиса", яку проводила Вища Школа Управління та Бізнесу ім.Евгенюша Квятковского (м.Гдиня) 14-16.05.2009 у м.Юрата, Польща. 
 • Участь членів Академії у I-й Українській науково-практичній коференції "Безопасность жизнедеятельности в XI веке 2009", яка відбулась 14-15.05.2009 у Придніпровській державній академії будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ. 
 • Участь членів Академії у 8-й міжнародній науково-методичній конференції "Безпека життєдіяльності людини-освіта,наука,практика", яка відбулась 21-22.05.2009 в Одеському національному морському університеті. 
 • Участь членів Академії у III-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", яку проводила МАБЖД 15-17 жовтня 2009 р. у м.Харкові на базі Харківської національної академії міського господарства. 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 0
 • Участь членів Академії у II-й міжнародній науково-практичній конференції "Безопасность жизнедеятельности в XI веке 2010", яка відбулась у травні 2010 р. у Придніпровській державній академії будівництва і архітектури, м.Дніпропетровськ. 
 • Участь членів Академії у міжнародній науковій конференції "Безопасность туризма и рекреации", яку проводила 7-8.05.2010 Akademia Wychowania Fizycznego разом з Європейською Ассоціацією з Безпеки (EAS) в м.Кракові, Польща. 
 • Участь членів Академії у засіданні Міжнародного круглого столу "Актуальні питання методики викладання правових та безпекознавчих дисциплін", який проводив 8 грудня 2010 р. Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємств Європейського університету. 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 1
 • Участь членів Академії у IV Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", яку проводила МАБЖД 8-10 червня 2011 р. у м.Києві на базі Академії муніципального управління. У роботі конференції взяли участь вчені та фахівці з Вищої школи адміністрації та бізнесу (м.Гдиня, Польща) та з Вищого транспортного училища "Тодор Каблешков" (м.Софія, Болгарія). У рамках конференції відбувся круглий стіл "Трасформація менеджменту та безпека життєдіяльності"
 • Участь членів Академії у Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності та здоров'я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи", яку проводив 14-15 вересня 2011 р. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди. 
 • Участь членів Академії у Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності у ХХІ столітті", яка відбулась 19-20 жовтня 2011 у Придніпровській державній академії будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ. 
 • Участь членів Академії у роботі VII Міжкафедральної науково-методичної конференції "Нова хвиля кризи - нові виклики, нові загрози, нові можливості", яка відбулась 15 грудня 2011 р. у Державному інституті підготовки кадрів (ДІПК). 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 2
 • Участь членів Академії у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю "Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування", яку проводила 8 травня 2012 р. Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (м. Київ). 
 • Участь членів Академії у засіданні та роботі круглого столу "Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку" , який проводила разом з Академією 29 травня 2012 р. кафедра менеджменту Державного інституту підготовки кадрів (академік МАБЖД, професор Супрун П.І.). Інформаційну підтримку здійснював науково-популярний журнал "Безпека життєдіяльності". 
 • Участь членів Академії у засіданні та роботі круглого столу "Проблеми впровадження концепції культури безпеки в Україні", який проводив 22 червня 2012 р. Національний інститут стратегічних досліджень (м.Київ, вул.Пирогова, 7а). 
 • Участь членів Академії у Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні здоров'язберігальні технології в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: стан, проблеми та перспективи", яку проводив 20-21 вересня 2012 р. Переяслав-Хмельницкий державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди. 
 • Участь членів Академії у Міжнародній науково-методичній конференції "Удосконалення підготовки фахівців автомобільно-дорожньої галузі з питань охорони праці", яку проводив 18-19 жовтня 2012 р. Харківський національний автомобільно-дорожній університет у м.Харкові. 
 • Участь членів Академії у Міжнародній конференції "Перевозка опасных грузов. Актуальные проблемы и пути их решения", яку проводило 16-17 жовтня 2012р. Міністерство Інфраструктури України у м.Одесі за участі Державних інспекцій з безпеки на транспорті, ТОВ "Центр з безпеки на транспорті" та Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. 
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 3
 • Участь членів Академії у 5-ому Міжнародному науковому семінарі "Управление сложными системами безопасности", який організувала кафедра суспільних наук і іноземних мов Академії збройних сил ім. генерала М.Р.Штефаника, м.Ліптовьки Мікулаш, Словаччина. 
 • Участь членів Академії у Міжнародній науковій конференції "Безопасность в администрации, экономике и бизнесе.Аксиология кризиса", яку проводила 8-10 травня 2013р. Вища Школа Адміністрації та Бізнесу ім.Є.Квятковського в Гдині, Польща. 
 • Участь членів Академії у V Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", яку проводила Академія 5-6 червня 2013 р. у м.Києві на базі Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду України. У роботі конференції взяли участь дійсні члени Академії - вчені та фахівці з Вищої Школи Адміністрвції та Бізнесу ім.Є.Квятковського в м.Гдиня (Польща) та Вищого транспортного училища "Тодор Каблешков" з м.Софія (Болгарія). У рамках конференції відбувся круглий стіл "Персонал в умовах трансформації менеджмента та проблеми безпеки життєдіяльності"
 • Участь членів Академії у Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життя та охорона здоров'я дітей і молоді XXI сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи", яку проводив 12-13.09.2013 р. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди. 
 • Участь членів Академії у XIII Міжнародній неділі освіти дорослих в Україні "Освіта дорослих для розуміння та соціального партнерства" 11-17.09.2013. Організатор - Інститут психології ім.Костюка АПН України, Всеукраїнське координаційне бюро Міжнародної програми "Освіта дорослих України"
 • Участь членів Академії у Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності у XXI столітті", яка відбулась 17-18 жовтня 2013 р. у Придніпровській державній академії будівництва і архітектури, м.Дніпропетровськ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 4

 • Участь членів Академії у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності та охорона здоров'я дітей та молоді XXI сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи", яка відбулась у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди 18-19 вересня 2014 р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 5

 •  Участь членів Академії  у VI Міжнародній науковій конференції «Безпека в управлінні та бізнесі як фактор європейської інтеграції та розвитку»,  яка проводилась 13-15 травня 2015 р. Вищою школою управління та бізнесу ім. Е.Квятковського  (м. Гдиня-Юрата, Польща).
 • Участь членів Академії  у XIV Міжнародній науково-методичній конференції «Безпека життя та діяльності людини – освіта, наука, практика», яка відбулась в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова 21-22 травня 2015 р.
 • Участь членів Академії  у XXII Міжнародній науковій конференції «Транспорт-2015», яка проводилась 8-10 жовтня 2015 р.  Вищим Транспортним училищем «Тодор Каблєшков» (м. Софія, Болгарія).  
 •  Участь членів Академії  у V Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності у XXI сторіччі», яка відбулась 15-16 жовтня 2015 р. у Придніпровській державній академії будівництва і архітектури (ПДАБА) (м. Дніпропетровськ).
 • Участь членів Академії  у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах», яка відбулась. в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 28-29  жовтня 2015 р.
 •  Участь членів Академії у роботі круглого столу «Актуальні питання безпеки на транспорті та шляхи їх вирішення», який проводився Академією спільно з ТОВ «Центр безпеки на транспорті» 12 листопада 2015 р. за сприянням Держпраці України.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 0 1 6

 • Участь членів Академії у роботі V Міжнародній науково-методичній конференції "Безпека життя та діяльності людини - освіта, наука, практика", яка відбулась в Національному авіаційному університеті 19 -20 травня 2016 р.
 • Участь членів Академії у роботі VI Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека життєдіяльності у ХХІ  сторіччі", яка відбулась у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури  20 -21  жовтня 2016 р.  (м. Дніпропетровськ).
 • Участь членів Академії у роботі круглого столу "Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою праці та охороною здоров'я", який проводився Академією 08 грудня 2016 р. в  м. Києвї.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________